A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

KẾ HOẠCH Tổ chức Hội thảo chuyên đề “Xây dựng trường học hạnh phúc” Năm học 2020 - 2021

KẾ HOẠCH

Tổ chức Hội thảo chuyên đề “Xây dựng trường học hạnh phúc”

Năm học 2020 - 2021

 

Căn cứ Hướng dẫn số 354/PGD&ĐT-MN ngày 22 tháng 09 năm 2020 của Phòng Giáo dục và Đào tạo Thạch Thất về hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2020 -2021;

Căn cứ vào Kế hoạch số  08/ KH –MN ngày 8 tháng 10 năm 2020 về thực hiện nhiệm vụ  năm học 2020 –2021 của trường Mầm non Đại Đồng;

          Căn cứ Kế hoạch số 25/KH- PGD&ĐT ngày 26 tháng 11 năm 2020 của phòng GD& ĐT huyện Thạch Thất về tổ chức Hội thảo chuyên môn với chủ đề “Trường học hạnh phúc” năm học 2020 -2021.

          Trường mầm non Đại Đồng xây dựng Kế hoạch tổ chức Hội thảo chuyên môn với chủ đề: “Trường học hạnh phúc” năm học 2020 - 2021. Cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU:

           - Góp phần tạo sự chuyển biến căn bản trong nhận thức và hành động về đạo đức, năng lực ứng xử sư phạm của đội ngũ CB,GV,NV và học  sinh, hướng tới xây dựng “Trường học hạnh phúc” không chỉ là nơi cung cấp và đáp ứng các nhu cầu giáo dục, mà phải là nơi tạo ra hạnh phúc góp phần tạo nên một xã hội hạnh phúc để có thể tăng trưởng và phát triển bền vững trong nhà trường.

          - Xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, ngăn ngừa, đấu tranh với các hành vi thiếu chuẩn mực đạo đức trong đội ngũ CB,GV, NV, HS hoặc các hành vi làm tổn thương đến danh dự, nhân phẩm

    - Giúp CB, GV, NV nhận thức đầy đủ, đúng đắn về tầm quan trọng trong việc tạo dựng, duy trì nhà trường mà ở đó có học sinh, CB,GV,NV được yêu thương, tôn trọng, được an toàn, được hiểu và được có giá trị. Tạo cơ hội cho CB, GV, NV  được chia sẻ những kinh nghiệm và phương pháp, hình thức tổ chức các hoạt động chăm sóc, giáo dục trẻ đảm bảo phù hợp với điều kiện thực tế của trường và địa phương.

           - Giúp Công đoàn nhà trường chủ động trong tổ chức và biết cách tham gia với chuyên môn, các đoàn thể khác trong nhà trường, hướng dẫn và tạo điều kiện cho CB,GV,NV thực hiện các nội dung xây dựng “Trường học hạnh phúc” phù hợp với điều kiện thực tế của trường và của địa phương.

 - Triển khai phong trào xây dựng “Trường học hạnh phúc” một cách thiết thực , hiệu quả, hạn chế tính hình thức, lồng ghép với các phong trào thi đua, các cuộc vận động của ngành mà trọng tâm là cuộc vận động “Dân chủ - kỷ cương- tình thương- trách nhiệm”; “Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức tự học và sáng tạo” và “ Xây dựng nhà trường văn hóa, nhà giáo mẫu mực – học sinh thanh lịch”.

            - Thông qua chuyên đề để đánh giá những ưu điểm, hạn chế của CBQL, GV, NV trong việc tổ chức thực hiện chuyên đề xây dựng “Trường lớp mầm non hạnh phúc”.

   II. ĐỐI TƯỢNG VÀ THÀNH PHẦN THAM DỰ :

  • 100% cán bộ , giáo viên, nhân viên trường Mầm non Đại Đồng.

III. NỘI DUNG, HÌNH THỨC, ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC:

  1. Nội dung và hình thức tổ chức:

  -  Hội thảo nghe báo cáo công  tác triển khai xây dựng thực hiện chuyên đề “Trường học hạnh phúc” của trường.

  - Nghe tham luận của các tổ, khối sau khi tham gia tập huấn do PGD& ĐT huyện Thạch Thất tổ chức.

  -  Xem tài liệu, hình ảnh, tư liệu sưu tầm trên cơ sở tập huấn của PGD &ĐT huyện cũng như thăm quan trường bạn.

  - Các nhóm thảo luận trình bày tham luận tại hội thảo về các tiêu chí xây dựng trường học hạnh phúc. Đảm bảo tính phù hợp và điều kiện thực tế của nhà trường và địa phương, trao đổi chia sẻ kinh nghiệm trong việc tổ chức hoạt động chăm sóc, giáo dục trẻ. Cách thay đổi hành vi trong ứng xử, trong giao tiếp với học sinh, với đồng nghiệp và phụ huynh để tạo môi trường học đường được “Yêu thương, an toàn, tôn trọng”.

  - Ban giám hiệu tổ chức đánh giá, rút kinh nghiệm ưu điểm, hạn chế và chỉ đạo thực hiện chuyên đề. Xây dựng kế hoạch chỉ đạo chuyên đề, triển khai đúng, đủ, kịp thời đến toàn thể giáo viên trong nhà trường; thực hiện nghiêm túc hiệu quả; kiểm tra, giám sát và khen thưởng kịp thời.

 3. Địa điểm:

 - Tại hội trường trường mầm non Đại Đồng.

4. Thời gian tổ chức:

- Dự kiến tổ chức vào tháng 8/3/2021

IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN :

- Trích từ nguồn  ngân sách chi thường xuyên năm 2020  theo quy chế chi tiêu nội bộ quy định về chế độ hội họp, chế độ giảng viên.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

1. Đối với BGH nhà trường :   

  - Xây dựng kế hoạch, phân công các tổ, khối, cá nhân tham gia viết bài tham luận trên cơ sở nội dung đã được tập huấn, duyệt nội dung đề tài lựa chọn.

  - Triển khai tập huấn hướng dẫn thực hiện chuyên đề cho đội ngũ GV tại đơn vị.

  - Kiểm tra, dự giờ đánh giá rút kinh nghiệm việc thực hiện chuyên đề của đội ngũ GV.

  - Tham quan, học tập kinh nghiệm của một số trường thực hiện điểm áp dụng bộ tiêu chí về “Xây dựng trường học hạnh phúc”  trong trường mầm non.

  - Thông báo thời gian, địa điểm tổ chức Hội thảo chuyên đề tới CB, GV, NV. Điều hành các hoạt động tổ chức chuyên đề.

2. Đối với giáo viên, nhân viên :

   - Chuẩn bị bài tham luận đảm bảo sát  những nội dung đã được tập huấn  để truyền tải tới CB, GV, NV trong nhà trường.

3. Đối với bộ phận văn phòng :

    - Tham mưu xây dựng kế hoạch, chuẩn bị điều kiện cơ sở vật chất, hội trường, công tác khánh tiết và kinh phí cho buổi Hội thảo.

   - Tổ chức sơ kết, rút kinh nghiệm năm học triển khai thực hiện chuyên đề. Báo cáo, đánh giá kết quả triển khai chuyên đề, gửi về Phòng GD&ĐT cùng thời điểm báo cáo tổng kết năm học.

     Trên đây là kế hoạch triển khai thực hiện Hội thảo chuyên môn với chủ đề:“Trường học hạnh phúc” năm học 2020 - 2021 của trường Mầm non Đại Đồng ,rất mong được sự bổ xung góp ý của các cấp lãnh đạo để nhà trường thực hiện đạt kết quả/.


Nguồn:mndaidong.edu.vn Copy link
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Bài tin liên quan
Liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay : 1
Tháng 01 : 668