A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Kế hoạch hoạt động Đoàn thanh niên năm học 2017 - 2018

ĐOÀN XÃ ĐẠI ĐỒNG
CHI ĐOÀN MẦM NON ĐẠI ĐỒNG
ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH
 
Đại Đồng, ngày 15 tháng 08 năm 2017
 
KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CHI ĐOÀN
NĂM HỌC 2017-2018
 
Căn cứ kế hoạch hoạt động của Đoàn xã Đại Đồng;
Căn cứ tình hình thực tế của chi đoàn trường mầm non Đại Đồng;
Chi đoàn mầm non Đại Đồng tiếp tục phát huy những thành tích đã đạt được trong năm qua và khắc phục khó khăn còn tồn tại nhằm xây dựng hoạt động công tác đoàn trong trường học mạnh về chất lượng và số lượng. Chi đoàn trường mầm non Đại Đồng xây dựng kế hoạch hoạt động như sau:
I. Đặc điểm tình hình
Tổng số đoàn viên: 22 đoàn viên, đều là nữ.
 *Về thuận lợi:
  + Trong năm học 2017- 2018 chi đoàn mầm non Đại Đồng sự dưới sự lãnh đạo của chi bộ Đảng, nhà trường, đặc biệt chỉ đạo trực tiếp của đoàn xã Đại Đồng.
 + Trình độ chuyên môn: 12 đại học, 3 cao đẳng, 7 trung cấp 
+ Trình độ chính trị: 05 đảng viên
+ Đội ngũ đoàn viên chi đoàn nhà trường luôn nêu cao ý thức, trách nhiệm tâm huyết với nghề, không ngừng học tập, rèn luyện nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ
+ Tình hình đời sống của chị em đoàn viên chi đoàn tương đối ổn định
+ Lực lượng đoàn viên trẻ, năng nổ nhiệt tình trong công tác.
* Về khó khăn:
- Công tác chuyên môn chiếm nhiều thời gian nên hoạt động của chi đoàn gặp nhiều khó khăn.
- Đa số đoàn viên toàn là nữ con bé nên cũng khó khăn trong mọi hoạt động
II. Nội dung và chương trình hoạt động
1. Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống
- Thực hiện tốt công tác giáo dục ý thức chính trị, truyền thống cách mạng vẻ vang của Đảng Cộng Sản ViệtNam
- Tích cực học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, các nghị quyết của Đảng, thực hiện chính sách pháp luật của Nhà nước, tham gia đầy đủ các cuộc thi do xã đoàn phát động cũng như huyện Đoàn phát động
- Có lối sống và tác phong gương mẫu đúng với tư cách là Đoàn viên chi đoàn giáo viên, xứng đáng là tấm gương sáng cho các cháu noi theo
- Luôn chấp hành tốt điều lệ Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, thường xuyên trao dồi lý luận chính trị, kiên định nền tảng cách mạng, phấn đấu được đứng vào hàng ngũ của Đảng Cộng sản Việt Nam
- Mỗi đoàn viên trong chi đoàn đều có ý thức học tập lý luận chính trị và tư tưởng Hồ Chí Minh
- Nâng cao tinh thần trách nhiệm, ý thức chính trị và tác phong của đoàn viên
- Đoàn viên tham gia đầy đủ các hoạt động sinh hoạt chủ điểm trong năm như:
          + Tổ chức sinh nhật cho CB, GV, NV trong trường theo quý.
          + Ngày Tết Nguyên đán
          + Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam 3/2
          + Ngày Quốc tế phụ nữ 8/3
          + Ngày thành lập Đoàn thanh niên Việt Nam 26/3
           + Ngày khai giảng 5/9
           + Ngày Tết trung thu 15/8 (âm lịch)
           + Ngày thành lập liên hiệp Phụ nữ  Việt Nam  20/10
           + Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11
           + Ngày Noel 25/12
2. Công tác chuyên môn
- Các đoàn viên luôn tự học, tự rèn nâng cao trình độ chuyên môn
- Ứng dụng CNTT vào các hoạt động giảng dạy 1 cách thiết thực và hiệu quả
- Phối hợp cùng nhà trường thực hiện tốt các phong trào thi đua như:
           + Hội thi giáo viên giỏi, nhân viên giỏi cấp trường
            + Hội thi làm đồ dùng đồ chơi sáng tạo; giáo án điện tử
- Thực hiện tốt cuộc vận động “Mỗi thầy giáo, cô giáo là tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”;
- Thường xuyên nghiên cứu tài liệu, tham gia đọc sách báo để tự bồi dưỡng nâng cao cho mình những nhận thức cơ bản về chuyên môn
* Chỉ tiêu:
+ Hội thi giáo viên giỏi trường: Phấn đấu đạt 5 đoàn viên đạt giỏi
+ 100% đoàn viên có đủ hồ sơ giáo án, thực hiện tốt ngày giờ công và quy chế chuyên môn
+ 100% đoàn viên thực hiện tốt giờ dạy trên lớp, tham gia hội giảng và sử dụng tốt đồ dùng dạy học
+ 100% đoàn viên hoàn thành nhiệm vụ được giao.
3. Công tác củng cố tổ chức Đoàn, tham gia xây dựng Đảng
a) Công tác củng cố tổ chức Đoàn:
- Thực hiện chế độ hội họp theo đúng điều lệ Đoàn, lưu trữ công văn, sổ ghi chép, văn bản họp ban chấp hành chi đoàn
- Xây dựng các thành viên trong chi đoàn thành khối đại đoàn kết, giữa chi đoàn và nhà trường
- Tổ chức và tham gia tốt các hoạt động của trường, của chi đoàn, đoàn cấp trên. Đáp ứng nhu cầu, nguyện vọng của đoàn viên thanh niên
- Vận động đoàn viên tham gia có hiệu quả các nhiệm vụ chính trị của đơn vị, của địa phương
- Làm tốt công tác tham mưu với nhà trường và chi bộ. Chi đoàn có những đề xuất và kiến nghị kịp thời
- Phối hợp tốt với các tổ chức đoàn thể khác trong nhà trường
- Thu đoàn phí đúng quy định
- Tham gia tốt các đợt học chính trị, nghiệp vụ do cấp trên tổ chức.
b) Công tác tham gia xây dựng Đảng
- Đây là công tác đánh giá sự trưởng thành trong công tác của từng đoàn viên, giáo viên. Chi đoàn nắm bắt kịp thời để bồi dưỡng nâng cao ý chí phấn đấu của từng đoàn viên, giáo viên
- Đối với đảng viên thực hiện nghiêm túc công tác nhiệm vụ của người đảng viên
- Mỗi đoàn viên có ý thức phấn đấu đứng vào hàng ngũ của Đảng, chánh trung bình chủ nghĩa.
4. Công tác khác
- Tham gia đầy đủ các đợt dọn vệ sinh môi trường theo chỉ đạo của Đoàn xã
- Tham gia hội họp đầy đủ theo triệu tập của Đoàn cấp trên
- Mỗi đoàn viên có ý thức rèn luyện sức khỏe cho bản thân.
5. Các chỉ tiêu lớn
- 100% đoàn viên đủ tư cách, 100% đoàn viên xuất sắc
- 100% đoàn viên đạt danh hiệu lao động tiên tiến
- 5- 7 đoàn viên  đoàn viên đạt danh hiệu lao động tiên tiến cấp huyện
- 100% đoàn viên thực hiện tốt công tác chuyên môn
- Phát triển đoàn: 02 đảng viên
 - Chi đoàn đạt danh hiệu Chi đoàn vững mạnh xuất sắc cấp huyện.
III. Biện pháp chung
- Ban chấp hành chi đoàn và tất cả đoàn viên khẳng định được vai trò chỉ đạo, là nòng cốt của mình đối với phong trào hoạt động đoàn trong trường học
- Chi đoàn có kế hoạch  hoạt động cụ thể theo từng tháng, tuần phù hợp với điều kiện và sự chỉ đạo của các cấp. Triển khai kế hoạch để từng đoàn viên thực hiện, ban chấp hành chi đoàn theo dõi tất cả các hoạt động của đoàn viên
- Tổ chức kiểm tra đánh giá phân hạng đoàn viên, động viên khen thưởng kịp thời những đoàn viên tích cực
- Tham mưu tốt với các cấp lãnh đạo và phối hợp với các đoàn thể trong và ngoài nhà trường để thực hiện tốt các nhiệm vụ đề ra.
IV. Kiến nghị
1. Đối với nhà trường
Tạo điều kiện hơn nữa về mặt kinh phí để chi đoàn hoạt động đạt hiệu quả hơn.
2. Đối với đoàn cấp trên
- Tổ chức giao lưu với những đơn vị có thành tích về các phong trào đoàn để đơn vị học tập rút kinh nghiệm
- Tạo mọi điều kiện thuận lợi để mỗi đơn vị có điều kiện hoàn thành tốt vai trò nhiệm vụ của mình
   - Cần quan tâm đến chi đoàn trường hơn nữa cả về vật chất lẫn tinh thần.
V. Kết luận:
     Chi đoàn luôn thể hiện sự phấn đấu của tập thể đoàn viên, xây dựng chi đoàn vững mạnh, góp phần thúc đẩy tích cực các hoạt động toàn diện trong nhà trường, giữ vững tập thể lao động xuất sắc và phong trào đoàn của địa phương./.
 
 
 
 
 
VI. Kế hoạch cụ thể từ tháng 9/2017 - 8/2018
Tháng Nội dung công việc Ghi chú
9/2017 - Phân công nhiệm vụ BCH.
- Xây dựng kế hoạch hoạt động của chi đoàn trong năm học 2016– 2017
- Thống nhất một số quy chế hoạt động của Chi đoàn.
- Hưởng ứng các cuộc vận động và phong trào thi đua chào mừng ngày Quốc khánh 2/9.
- Tập văn nghệ chuẩn bị khai giảng và kỷ niệm 70 năm ngày thành lập Đảng bộ xã Đại Đồng
- Thực hiện công tác chuyên môn của trưởng
- Chi đoàn phối kết hợp với nhà trường dọn dẹp vệ sinh, nhổ cỏ ở sân trường làm đẹp cảnh quang môi trường để chào đón năm học mới
- Chi đoàn phối kết hợp với công đoàn tổ chức tốt sinh nhật cho chị em đoàn viên quý 3/2017
 
10/2017 - Phối hợp công đoàn, phụ huynh tổ chức trung thu cho trẻ
- Ủng hộ quần áo hiện vật theo chương trình “Áo ấm mùa đông” do đoàn xã phát động
- Hưởng ứng các cuộc vận động và phong trào thi đua chào mừng ngày Phụ nữ Việt Nam20/10.
- Đăng ký thao giảng tiết dạy tốt chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20/10.
 
11/2017 - Hưởng ứng các cuộc vận động và phong trào thi đua.
- Đăng ký thao giảng tiết dạy tốt chào mừng ngày Nhà giáo ViệtNam 20/11, thi đồ dùng đồ chơi sáng tạo, giáo án điện tử
- Tập văn nghệ chào mừng Ngày nhà giáo ViệtNam.
- Phối hợp công đoàn tham gia Hội thi “Tiếng hát thầy và trò” ngành GD và Hội thao bóng chuyền hơi ngành GD.
-  Dọn dẹp vệ sinh khuôn viên trường lớp, bổ sung cây cảnh tạo môi trường lớp xanh – sạch – đẹp
- Đoàn viên tham gia học ngoại ngữ và tin học  cấp chứng chỉ.
 
12/2017 - Tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05 và các cuộc vận động
- Chọn cử 01 quần chúng ưu tú tham gia lớp Cảm tình Đảng
- Tổng kết công tác Đoàn năm 2017 và phương hướng nhiệm vụ năm 2018,  tổ chức sinh nhật cho CBGVNV quý IV (tháng 10,11,12)
- 100% đoàn viên tham gia Hội thi GVG, NVG cấp trường.
- Trang trí và tổ chức ngày Noel cho trẻ 24/12
- Phối hợp cùng đoàn thể tổ chức hội thi XD môi trường GD LTLTT và hội thi chúng cháu vui khỏe các khối. 
- Tham gia các phong trào hoạt động Đoàn của Đoàn Xã Đại Đồng phát động.
 
01/2018 - Tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05 và các cuộc vận động
- Dọn dẹp vệ sinh khuôn viên trường lớp, bổ sung cây cảnh tạo môi trường lớp xanh – sạch – đẹp

- Nghỉ Tết dương lịch 01/01/2018

- Sơ kết học kì 1 năm học 2017-2018

- 100% các lớp tham gia tổ chức Hội thi Bé vui khỏe

- Phối hợp cùng đoàn thể tổ chức hội thi XD môi trường GDLTLTT
- Tham gia các phong trào hoạt động Đoàn của Đoàn Xã Đại Đồng phát động.
- Tham gia tổng kết công tác Đoàn xã Đại Đồng năm 2017
 
02/2018 - Tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05 và các cuộc vận động
- Dọn dẹp vệ sinh khuôn viên trường lớp, bổ sung cây cảnh tạo môi trường lớp xanh – sạch – đẹp
- Trang trí cây Đào, cây Mai chủ đề “Tết và mùa xuân” cho trẻ
- Tổ chức hoạt động giao lưu văn nghệ, vận động thể thao cho trẻ.

- 100% các lớp tham gia tổ chức Hội thi Bé khéo tay

- Tham gia các phong trào hoạt động Đoàn của Đoàn Xã Đại Đồng phát động
- Cử 02 đoàn viên tham dự Hội thi kỹ năng CNTT ngành GD
 
03/2018 - Hưởng ứng các cuộc vận động và phong trào thi đua.
- Phối hợp cùng Công đoàn mít tinh kỷ niệm ngày 8/3 phát động thi đua đợt 3.
- Kỷ niệm chào mừng thành lập Đoàn 26/3.
- Tham gia dự lễ ra quân tháng Thanh niên cùng Đoàn xã.
- Cử đoàn viên tham gia phong trào Hiến máu nhân đạo
- Tổ chức sinh nhật cho CBGVNV quý I /2018
- Tập văn nghệ kỷ niệm ngày thành lập Đoàn 26/3
- Rèn bé khéo tay cấp huyện.
 
04/2018 - Họp chi đoàn
- Hưởng ứng các cuộc vận động và phong trào thi đua mừng ngày miềnNamgiải phóng 30/4 và Quốc tế lao động 1/5.
- Tiếp tục phối hợp phụ huynh bổ sung chậu cây cảnh cho góc thiên nhiên
- Thực hiện tốt công tác chuyên môn
 
5/2018 - Hưởng ứng các cuộc vận động và phong trào thi đua mừng sinh nhật Bác 19/5.
- Tổng hợp đánh giá xếp loại thi đua ĐVGV cuối năm.
- Phối hợp công đoàn tập văn nghệ chuẩn bị tổng kết năm học
 
6/2018 - Nghỉ hè
- Thực hiện tốt lịch trực trường
-  Cử đoàn viên tham gia điều tra độ tuổi tại các thôn xóm.
 
7/2018 - Thực hiện tốt lịch trực trường, chăm sóc vườn hoa cây cảnh
- Tham gia công tác tuyển sinh cùng nhà trường.
- Phối hợp cùng đoàn xã thắp hương tri ân cho các anh hùng liệt sỹ
 
8/2018 - Tiếp tục cải tạo vườn rau, vườn cổ tích
- Dọn dẹp trang trí trường lớp chuẩn bị đón cháu.
- Tập văn nghệ chuẩn bị cho khai giảng năm học mới
 
    
            DUYỆT CỦA BAN GIÁM HIỆU                         TM. BCH CHI ĐOÀN
                      HIỆU TRƯỞNG                                                    BÍ THƯ
 
 
 
                                                                                         
                        Cấn Thị Tâm Thư                                           Phạm Thị Hạnh 
 

Nguồn:mndaidong.edu.vn Copy link
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Bài tin liên quan

Nội dung đang cập nhật...

Liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay : 42
Tháng 12 : 115