A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

THÔNG TIN TUYỂN SINH NĂM HỌC 2022-2023

 

TRƯỜNG MẦM NON ĐẠI ĐỒNG - THẠCH THẤT - HÀ NỘI 
TUYỂN SINH NĂM HỌC 2022 - 2023


 

Mã số: ...................

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                                                         

 

ĐƠN ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN VÀO TRƯỜNG MẦM NON

Năm học 2022– 2023

 

Kính gửi: Hội đồng tuyển sinh trường Mầm non Đại Đồng

 

  1. Họ và tên học sinh:........................................................... Nam/Nữ; Dân tộc:.......... .......

-Ngày sinh: ......./......../.......... Nơi sinh (Tỉnh, thành phố):..........................................................

  • Hộ khẩu thường trú: Tỉnh (thành phố): ......................... Huyện (Quận): ..................................

      Xã (Phường/Thị trấn): .................................. Thôn (phố): .................. .................................

  • Hiện đang cư trú tại: Tỉnh (thành phố): ............................... Huyện (Quận): .............................

      Xã (Phường/Thị trấn): ............................................. Thôn (phố): ..........................................

-Tình trạng học sinh: …………………………………………………………………………….

  • Đối tượng chính sách: .................................................................................................................
  • Được phân tuyến tuyển sinh vào trường: Mầm non Đại Đồng. Khu..............................
  1. Họ tên cha: ....................................................... Năm sinh: .................. Số CCCD ......................

Nghề nghiệp:..........................................................Số điện thoại:......................................................

  1. Họ tên mẹ: ....................................................... Năm sinh: .................. Số CCCD ....................

Nghề nghiệp:..........................................................Số điện thoại:....................................................

  1. Họ tên người đỡ đầu (nếu có): ............................. Năm sinh: ........... Số CCCD: .......................
  2. Cân nặng của trẻ khi sinh:..................................

    Tôi viết đơn này đề nghị Hội đồng tuyển sinh trường Mầm non Đại Đồng cho con tôi được đăng ký xét tuyển vào lớp ..................... năm học 2022– 2023 của quý trường; nếu được nhận vào học, gia đình chúng tôi xin cam kết thực hiện đầy đủ những nội quy, quy định của nhà trường.

           Tôi xin chân thành cảm ơn!

                       NGƯỜI NHẬN HỒ SƠ                                          PHỤ HUYNH HỌC SINH

                            (Ký và ghi rõ họ tên)                                                    (Ký và ghi rõ họ tên)

 

 


Tập tin đính kèm
Tác giả: Trường Mầm non Đại Đông
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Bài tin liên quan

Nội dung đang cập nhật...

Liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay : 44
Tháng 12 : 117