A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

KH TUYỂN SINH NĂM HỌC 2021-2022

KẾ HOẠCH TUYỂN SINH

Năm học 2021 - 2022

   

          Căn cứ Quyết định số 1710/QĐ – UBND  ngày 26/05/2021 của UBND huyện Thạch Thất về phê duyệt kế hoạch tuyển sinh vào các trường Mầm non, lớp 1 và lớp 6 huyện Thạch Thất năm học 2020-2021;

          Căn cứ Kế hoạch số 176/KH-UBND ngày 26/05/2021 của UBND huyện Thạch Thất về phê duyệt kế hoạch tuyển sinh vào các trường Mầm non, lớp 1 và lớp 6 năm học 2020-2021 trên địa bàn huyện Thạch Thất;

          Căn cứ nhu cầu thực tế gửi trẻ và cơ sở vật chất của nhà trường.

Trường Mầm non Đại Đồng xây dựng Kế hoạch tuyển sinh năm học 2021-2022 cụ thể như sau:

          A. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH

I. Thuận lợi

          Trường nằm ở trung tâm của xã Đại Đồng. Trường đạt chuẩn Quốc gia mức độ II năm 2021,  là trường điểm toàn diện của huyện được các bậc phụ huynh tin tưởng.

          Cơ sở vật chất được trang bị khá đầy đủ và đảm bảo cho công tác chăm sóc – nuôi dưỡng – giáo dục trẻ.

          Đội ngũ CB-GV-NV nhiệt tình có ý thức, trách nhiệm trong công việc.

          II. Khó khăn

          Đồ dùng thiết bị chưa thật đồng bộ theo nhu cầu hiện nay.

B- MỤC ĐÍCH- YÊU CẦU

I- Mục đích

Huy động tuyển sinh trẻ đến trường nhằm thực hiện có hiệu quả nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, phát triển năng lực cá nhân; giáo dục các em thành những người có phẩm chất, năng lực sức khỏe tốt đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ đất nước.

II- Yêu cầu

1.Tổ chức huy động tuyển sinh đúng Quy chế, đảm bảo chính xác, công khai, công bằng, khách quan, tạo điều kiện thuận lợi cho học sinh (HS) và cha mẹ HS. Chỉ đạo CB, GV, NV nhà trường thực hiện nghiêm túc quy chế tuyển sinh; góp phần nâng cao chất lượng phổ cập GDMN cho trẻ mẫu giáo 5 tuổi.

2. Điều tra chính xác số trẻ ở từng độ tuổi trên địa bàn, phân tuyến và giao chỉ tiêu hợp lý, đảm bảo đủ chỗ cho học sinh, tránh tình trạng quá tải. Thực hiện công khai kế hoạch tuyển sinh, đảm bảo rõ tuyến tuyển sinh, chỉ tiêu tuyển sinh, thời gian tuyển sinh và trách nhiệm trong công tác tuyển sinh.

3.Thực hiện các giải pháp nhằm: tăng qui mô tuyển sinh, tăng chất lượng công tác tuyển sinh, tăng cường sơ sở vật chất cho các trường học; duy trì số lượng trẻ được học 2 buổi/ngày.

4. Không được phép vận động, quyên góp thu các khoản ngoài qui định khi tuyển sinh.

5. Các thành viên trong hội đồng tuyển sinh của trường  được phân công thực hiện công tác tuyển sinh chịu trách nhiệm về nhiệm vụ được giao. Hiệu trưởng là người chịu trách nhiệm cuối cùng.

C. NỘI DUNG

I. Phương thức và đối tượng tuyển sinh:

1. Phương thức tuyển sinh:

- Thông báo công khai chỉ tiêu tuyển sinh, thời gian tuyển sinh trẻ Mầm non ở từng độ tuổi và tổ chức tiếp nhận trẻ em trong độ tuổi trên địa bàn dân cư theo quy định.

- Phối hợp với UBND xã về công tác tuyển sinh, tuyên truyền sâu rộng trên các đại bàn của 6 thôn nêu rõ tuyến tuyển sinh, hình thức tuyển sinh, thời gian tuyển sinh, chỉ tiêu tuyển sinh ở từng độ tuổi để cha mẹ trẻ hiểu rõ, tránh gây áp lực cho công tác tuyển sinh. Trường hợp số trẻ đăng ký học tại trường vượt quá khả năng tiếp nhận, nhà trường sẽ ưu tiên tiếp nhận trẻ 5 tuổi, trẻ thuộc tuyến tuyển sinh được giao.

* Biện pháp:

- Xét tuyển, theo tuyến tuyển sinh do phòng GD&ĐT Thạch Thất quy định, đảm bảo 100% trẻ 4 tuổi, 5 tuổi được đến trường trên địa bàn xã Đại Đồng. Thực hiện quy định 5 rõ: Rõ tuyến tuyển sinh, rõ thời gian tuyển sinh, rõ chỉ tiêu tuyển sinh, rõ phương thức tuyển sinh, công khai kết quả tuyển sinh.

          - Thực hiện nghiêm túc quy định về: thời gian tuyển sinh, hồ sơ tuyển sinh, độ tuổi và sĩ số học sinh trên một lớp. Nếu trẻ địa bàn đăng ký vượt quá chỉ tiêu tuyển sinh được duyệt, ưu tiên:

          + Trẻ hộ nghèo và cận nghèo.

          + Gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn

+ Con giáo viên đang trực tiếp dạy tại trường.

+ Chiến sỹ đang làm nhiệm vụ tại biên giới, hải đảo và bảo vệ an ninh quốc phòng, hoặc người có nhiều công lao đóng góp cho sự nghiệp giáo dục của địa phương.

* Chưa đủ chỉ tiêu: sau ngày 28/7/2021 nhà trường báo cáo phòng GD&ĐT, căn cứ vào tình hình cụ thể của trường, phòng GD&ĐT cho phép trường được tuyển bổ sung học sinh cho đủ chỉ tiêu.

* Nếu thừa chỉ tiêu: phương án 1 bốc thăm, phương án 2 xin ý kiến địa phương và cấp trên.

          - Tham mưu với cấp trên xin thêm chỉ tiều tuyển sinh vào các nhóm lớp rộng, đủ diện tích theo quy định tại điều 13 của Điều lệ trường mầm non, đảm bảo tỷ lệ giáo viên và diện tích sử dụng đạt 1,5m2/1 trẻ.

2. Đối tượng tuyển sinh:

- Trẻ mầm non ở từng độ tuổi (từ 0-5 tuổi), số trẻ trong một nhóm trẻ hoặc lớp mẫu giáo thực hiện theo qui định tại Điều 13 Điều lệ trường mầm non. Nếu

số trẻ trên địa bàn đăng kí học vượt quá qui định tại Điều 13, số trẻ trong mỗi nhóm lớp có thể tăng thêm đảm bảo tỷ lệ số GV/trẻ/lớp, diện tích phòng, nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ đảm bảo 1.5m/trẻ

- Biện pháp         

          - Tuyên truyền tuyển sinh trên đài truyền thanh thông báo công khai chỉ tiêu tuyển sinh trẻ Mầm non ở từng độ tuổi và tổ chức tiếp nhận trẻ em trong độ tuổi trên địa bàn dân cư theo quy định, tổ chức họp phụ huynh học sinh.

          - Dứt điểm thời gian tuyển sinh theo quy định: Họp ban tuyển sinh của trường giao trách nhiệm cho GV ở các thôn rà soát số liệu điều tra trẻ hiện có (Đặc biệt là số trẻ 5 tuổi sinh năm 2016 để tránh bỏ sót).

- Phối hợp, tham mưu với UBND xã Đại Đồng tổ chức tuyển sinh, tuyên truyền sâu rộng đến các thôn, xóm về chỉ tiêu tuyển sinh ở từng độ tuổi và thời gian tuyển sinh để các bậc cha mẹ hiểu rõ, tránh gây áp lực cho công tác tuyển sinh, đưa trẻ đến trường nhập học theo đúng độ tuổi và tuyến tuyển sinh, ưu tiên tiếp nhận trẻ 5 tuổi, trẻ thuộc tuyến tuyển sinh được giao.

          3. Số lượng tuyển sinh:

- Tổng số điểm trường: 02 (Khu A: Thôn 3; Khu B: Thôn 6)

          - Tổng số thôn trên địa bàn xã: 11 xóm, 6 thôn

          - Khu A (địa điểm Thôn 3) Tuyển sinh các cháu ở các thôn 1, thôn 2, thôn 3, thôn 4, thôn 5. Thuộc các xóm: Hương Lam, Rộc Đoài, Tây Trong, Hàn Chùa, Đình Rối, Lươn Trong, Lươn Ngoài, Đồng Cầu, Ngọc Lâu.

          - Khu B (địa điểm thôn 6): Tuyển sinh các cháu ở các thôn 6 thuộc các xóm Minh Nghĩa và Minh Đức.

+ Tổng cần tuyển toàn trường:

TT

Khối

 

Chỉ tiêu

Hiện có

Tuyển mới

Địa bàn tuyển sinh

Ghi chú

 

Phòng học

Số lớp

Số HS

 

TS

Khu TT

Khu lẻ

 

1

Nhà trẻ

3

3

75

0

75

75

 

Xã Đại Đồng Thạch Thất – Hà Nội

TB

NT 25 trẻ/ nhóm

 

2

MG 3-4 tuổi

5

5

125

108

17

14

3

TB

MG 32 trẻ/lớp

 

 

3

MG 4-5 tuổi

6

6

183

160

23

21

2

 

4

MG 5-6 tuổi

5

5

150

148

2

2

0

 

Tổng cộng

19

19

533

416

117

112

5

 

 

* Kế hoạch cụ thể các điểm trường như sau:

+ Khu trung tâm (Thôn 3): 16 phòng học/16 lớp, nhóm

- Phân tuyến tuyển sinh: cháu ở  5 thôn (từ thôn 1 đến thôn 5) thuộc các xóm: Hương Lam, Rộc Đoài, Tây Trong, Hàn Chùa, Đình Rối, Lươn Trong, Lươn Ngoài, Đồng Cầu, Ngọc Lâu.

+ Khu lẻ (Thôn 6): 3 phòng học/3 lớp.

- Phân tuyến tuyển sinh: cháu ở thôn 6 thuộc các xóm Minh Nghĩa, Minh Đức.

- Số trẻ ở các thôn, xóm qua điều tra cụ thể số lượng như sau:

Điểm trường

Thôn

 

Xóm

Số trẻ trong điều tra

Nhà trẻ

3 tuổi

4 tuổi

5 tuổi

Khu Trung tâm

1

Hương Lam

12

15

15

17

2

Rộc Đoài

16

15

17

21

Tây Trong

12

20

13

7

3

Hàn Chùa

14

11

21

17

Đình Rối

11

13

17

15

4

Lươn Trong

6

6

6

5

Lươn Ngoài

20

14

15

15

Đồng Cầu

16

18

16

13

5

Ngọc Lâu

11

11

16

13

Tổng số

 

 

118

123

136

123

 

Điểm trường

Thôn

 

Xóm

Số trẻ trong điều tra

Nhà trẻ

3 tuổi

4 tuổi

5 tuổi

Khu lẻ

  6

Minh Nghĩa

34

35

40

23

Minh Đức

10

4

7

4

Tổng

 

 

44

39

47

27

-  Kế hoạch tuyển sinh trẻ ở các thôn, xóm cụ thể số lượng như sau:

* Nhà trẻ (năm 2019): Tuyển mới: 75/162= 46,3% độ tuổi

Chia thành 3 lớp ở 01 khu trung tâm

- Khu trung tâm: (Thôn 3): 3 nhóm/3 phòng học  75/162 cháu từ  các thôn 1 đến thôn 6

* Mẫu giáo:

 + Trẻ 3 tuổi (năm 2018): Tuyển mới: 17 cháu

Theo kế hoạch nhóm lớp 3 tuổi là 5 lớp 125/162 =77% độ tuổi

- Trong đó:

- Khu trung tâm: (Thôn 3): 4 lớp/4 phòng học , 100/123 cháu từ  các thôn 1 đến thôn 5 thuộc các xóm: Hương Lam, Rộc Đoài, Tây Trong, Hàn Chùa, Đình Rối, Lươn Trong, Lươn Ngoài, Đồng Cầu, Ngọc Lâu.

- Khu  lẻ: (Thôn 6): 1 lớp/1 phòng học 25/39 cháu ở thôn 6 gồm các xóm Minh Nghĩa và Minh Đức.

 + Trẻ 4 tuổi (Năm 2017): 23 cháu

Theo kế hoạch nhóm lớp 4 tuổi là 6 lớp/6 phòng học , 183/183 cháu = 100% độ tuổi.

Trong đó:

- Khu trung tâm: (Thôn 3): 5 lớp/5 phòng học = 136/136 cháu ở từ  các thôn 1 đến thôn 5 thuộc các xóm: Hương Lam, Rộc Đoài, Tây Trong, Hàn Chùa, Đình Rối, Lươn Trong, Lươn Ngoài, Đồng Cầu, Ngọc Lâu.

- Khu  lẻ: (Thôn 6): 1 lớp/1 phòng học = 47/47 cháu ở thôn 6 gồm các xóm Minh Nghĩa và Minh Đức. ( số trẻ/ lớp vượt quá số lượng qui định, nhà trường sẽ chuyển  15 trẻ từ khu B xuống khu A).

 + Trẻ 5 tuổi (Năm 2016): 02 cháu

Theo kế hoạch nhóm lớp 5 tuổi là 5 lớp/5 phòng, 150/150 =100% độ tuổi

- Khu trung tâm: (Thôn 3): 5 lớp/5 phòng học = 123/123 cháu ở từ  các thôn 1 đến thôn 5 thuộc các xóm: Hương Lam, Rộc Đoài, Tây Trong, Hàn Chùa, Đình Rối, Lươn Trong, Lươn Ngoài, Đồng Cầu, Ngọc Lâu.

- Khu  lẻ: (Thôn 6): 1 lớp/1 phòng học = 27/27 cháu ở thôn 6 gồm các xóm Minh Nghĩa và Minh Đức.

- Trẻ mầm non ở từng độ tuổi ( từ 0-5 tuổi), số trẻ trong một nhóm trẻ hoặc lớp mẫu giáo thực hiện theo qui định tại Điều 13, Điều lệ trường mầm non. Nếu

số trẻ trên địa bàn đăng kí học vượt quá qui định tại Điều 13, số trẻ trong mỗi nhóm lớp sẽ tăng thêm đảm bảo tỷ lệ số GV/trẻ/ lớp diện tích phòng nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ đảm bảo 1.5m/trẻ

4. Đối tượng tuyển sinh:

- Học sinh có độ tuổi 24-36 tháng đến 5 tuổi có hộ khẩu trên địa bàn của xã Đại Đồng chưa đến trường Mầm Non

- Con em cán bộ công tác tại xã Đại Đồng huyện Thạch Thất. Con em ở các địa bàn giáp danh (nếu còn chỉ tiêu). 

5. Công tác tuyển sinh đảm bảo phòng, chống dịch Covid- 19

Căn cứ diễn biến dịch Covid -19 trên địa bàn thành phố Hà Nội, trong thời điểm tổ chức tuyển sinh năm học 2021-2022 vẫn còn cảnh hưởng bởi dịch Covid -19, Hội đồng tuyển sinh của trường thực hiện nghiêm túc công tác phòng, chống dịch Covid -19 theo chỉ đạo của cấp trên (chuẩn bị đủ các điều kiện cần thiết và xây dựng phương án cụ thể…) đảm bảo an toàn cho cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh.

D. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

  I- Nhiệm vụ:

- Toàn trường phấn đấu huy động 28,4% trẻ trong độ tuổi nhà trẻ đên trường, 98% trẻ mẫu giáo, 100% trẻ 4, 5 tuổi đến trường để thực hiện đảm bảo phổ cập giáo dục cho trẻ Mầm non.

II. Biện Pháp:

1.  Triển khai văn bản, thành lập ban chỉ đạo, ban tuyển sinh:

- Triển khai văn bản hướng dẫn công tác tuyển sinh vào các trường Mầm non năm học 2021-2022 của UBND huyện Thạch Thất và xây dựng kế hoạch công tác tuyển sinh của trường Mầm non Đại Đồng và triển khai tổ chức thực hiện.

- Thành lập Ban chỉ đạo công tác tuyển sinh năm học 2021-2022; Quyết định thành lập Hội đồng tuyển sinh của trường.

- Phân tuyến tuyển sinh theo địa giới hành chính xã, chỉ tiêu cụ thể cho từng khu  phù hợp với điều kiện cơ sở vật chất, đội ngũ của trường, đảm bảo cơ sở vật chất cho trẻ được đến trường.

- Công khai kế hoạch và phân tuyến tuyển sinh tại trường và trang Web của trường, trên hệ thống đài truyền thanh của xã.

- Cấp mã số tuyển sinh  (kèm mật khẩu) cho cha mẹ HS trước ngày 28/5/2021

2.  Xây dựng lịch và phương thức tuyển sinh:

a. Thời gian tuyển sinh:

- Tuyển sinh trực tuyến:

+ Lớp Mầm non 5 tuổi: từ ngày 15/7/2021 đến hết ngày 17/7/2021

- Tuyển sinh trực tiếp: từ ngày 23/7/2021 đến hết ngày 28/7/2021.

- Nếu chưa đủ số lượng tuyển sinh ngày 28/7/2021nhà trường sẽ báo cáo PGD-ĐT Thạch Thất được phép bổ sung tuyển sinh 

Để đảm bảo phổ cập giáo dục, sau ngày 20/8/2020 nếu còn trẻ 5 tuổi đúng tuyến nhà trường vẫn có trách nhiệm tiếp nhận học sinh song phải có lý do đến muộn chính đáng.

5. Hình thức tổ chức tuyển sinh:

- Họp hội đồng tuyển sinh trường, phân công lịch trực tuyển sinh.

- Công bố quyết định hội đồng tuyển sinh.

- Thông báo tuyển sinh.

- Đăng tải kế hoạch website nhà trường

- Viết tin bài tuyển sinh phát thanh trên đài truyền thanh xã

Nhà trường thông báo để phụ huynh đăng ký tuyển sinh trực tuyến cho trẻ đúng thời gian qui đinh

   a. Phụ huynh trực tiếp đăng ký tuyển sinh trực tuyến

   Nhà trường thông báo để phụ huynh có thể đăng ký trên cổng thông tin hệ thống tuyển sinh trực tuyến của Thành phố Hà Nội. Phụ huynh phải phối hợp với cán bộ tuyển sinh của trường cần mang đủ giấy tờ theo yêu cầu khi đi đăng ký để nhập thông tin trên cổng thông tin.   

c. Tiếp nhận hồ sơ trực tiếp

         - Phụ huynh nộp hồ sơ trực tiếp phải mang đủ hồ sơ theo quy định.

- Thành viên Ban tuyển sinh kiểm tra hồ sơ đối chiếu  bản gốc với bản sao, phô tô và đơn xin học được in ra từ phần mềm.

5. Hồ sơ tuyển sinh:

-  Bản sao giấy khai sinh

- Đơn đăng kí dự tuyển (Theo mẫu) để đăng kí trực tiếp

- Bản phô tô hộ khẩu (không cần công chứng, kèm theo bản chính để đối chiếu hoặc giấy hẹn làm thủ tục nhập khẩu của Công an huyện hoặc giấy xác nhận cư trú tại địa bàn của Công an xã).

* Lưu ý:

- Cán bộ tuyển sinh kiểm tra kỹ hồ sơ đảm bảo sự trùng khít về thông tin của trẻ , nếu đúng ghi vào mặt su của giấy khai sinh bản sao “Đã kiểm tra khớp với bản chính giấy khai sinh bản chính với hộ khẩu”.

- Tuyệt đối không thu hoặc vận động phụ huynh đóng góp các khoản ngoài qui định cho nhà trường.

- Thực hiện nghiêm túc qui trình, qui định tuyển sinh  hạn chế tuyển sinh trái tuyến

- Phối kết hợp chặt chẽ với trạm y tế xã và ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 của xã để thực hiện công tác phòng dịch trong thời gian tuyển sinh năm học 2021-2022.

- Phân công lãnh đạo, giáo viên, nhân viên trực trong thời gian tuyển sinh để giải quyết, hướng dẫn kịp thời cac khó khăn và thắc mắc tạo thuận lợi cho học sinh và cha mẹ trẻ.

- Kết thúc tuyển sinh, lập danh sách học sinh trúng tuyển thông báo gửi kết quả tuyển sinh cho UBND xã và báo cáo với Phòng GD&ĐT.

6. Các văn bản tuyển sinh:

- Kế hoạch tuyển sinh (31/5/2021 nộp kế hoạch tuyển sinh)

- Danh sách tuyển sinh.

- Danh sách học sinh trái tuyến.

- Bản tổng hợp kết quả tuyển sinh.

- Tổng kết công tác tuyển sinh tháng 25/8/2021.

- Báo cáo công tác tuyển sinh ngày 26/8/2021

III- LỊCH CÔNG TÁC TUYỂN SINH NĂM HỌC 2021-2022

Nội dung

Thời gian

Người thực hiện

-  Tổng hợp điều tra độ tuổi

Trước ngày 24/4

Hiệu trưởng - Phó Hiệu trưởng.

- Cấp mã học sinh cho cha mẹ trẻ

Trước 28/5

Phó hiệu trưởng, giáo viên dạy lớp 5 tuổi

- Hoàn thiện cập nhật phân tuyến tuyển sinh, chỉ tiêu tuyển sinh

 

Trước 28/5

Phó hiệu trưởng, giáo viên dạy lớp 5 tuổi

- Xây dựng kế hoạch tuyển sinh và Quyết định thành lập Hội đồng tuyển sinh

31/5/2021

Hiệu trưởng (Trưởng Ban)

Phó Hiệu trưởng (Phó Ban)

- Tuyển sinh trực tuyến

15/7-> 17/7/2021

Hội đồng tuyển sinh

- Tuyển sinh trực tiếp

 

23/7-> 28/7/2021

Hội đồng tuyển sinh

- Báo cáo kết quả tuyển sinh về PGD- ĐT Thạch Thất (đề xuất tuyển sinh bổ xung nếu còn chỉ tiêu)

26/8/2021

Hiệu trưởng

Cập nhật dữ liệu tuyển sinh vào phần mềm

30/7->1/8/2021

Hội đồng tuyển sinh

Trên đây là Kế hoạch tuyển sinh của trường Mầm non Đại Đồng năm học 2021-2022./.

KẾ HOẠCH TUYỂN SINH

Năm học 2021 - 2022

   

          Căn cứ Quyết định số 1710/QĐ – UBND  ngày 26/05/2021 của UBND huyện Thạch Thất về phê duyệt kế hoạch tuyển sinh vào các trường Mầm non, lớp 1 và lớp 6 huyện Thạch Thất năm học 2020-2021;

          Căn cứ Kế hoạch số 176/KH-UBND ngày 26/05/2021 của UBND huyện Thạch Thất về phê duyệt kế hoạch tuyển sinh vào các trường Mầm non, lớp 1 và lớp 6 năm học 2020-2021 trên địa bàn huyện Thạch Thất;

          Căn cứ nhu cầu thực tế gửi trẻ và cơ sở vật chất của nhà trường.

Trường Mầm non Đại Đồng xây dựng Kế hoạch tuyển sinh năm học 2021-2022 cụ thể như sau:

          A. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH

I. Thuận lợi

          Trường nằm ở trung tâm của xã Đại Đồng. Trường đạt chuẩn Quốc gia mức độ II năm 2021,  là trường điểm toàn diện của huyện được các bậc phụ huynh tin tưởng.

          Cơ sở vật chất được trang bị khá đầy đủ và đảm bảo cho công tác chăm sóc – nuôi dưỡng – giáo dục trẻ.

          Đội ngũ CB-GV-NV nhiệt tình có ý thức, trách nhiệm trong công việc.

          II. Khó khăn

          Đồ dùng thiết bị chưa thật đồng bộ theo nhu cầu hiện nay.

B- MỤC ĐÍCH- YÊU CẦU

I- Mục đích

Huy động tuyển sinh trẻ đến trường nhằm thực hiện có hiệu quả nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, phát triển năng lực cá nhân; giáo dục các em thành những người có phẩm chất, năng lực sức khỏe tốt đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ đất nước.

II- Yêu cầu

1.Tổ chức huy động tuyển sinh đúng Quy chế, đảm bảo chính xác, công khai, công bằng, khách quan, tạo điều kiện thuận lợi cho học sinh (HS) và cha mẹ HS. Chỉ đạo CB, GV, NV nhà trường thực hiện nghiêm túc quy chế tuyển sinh; góp phần nâng cao chất lượng phổ cập GDMN cho trẻ mẫu giáo 5 tuổi.

2. Điều tra chính xác số trẻ ở từng độ tuổi trên địa bàn, phân tuyến và giao chỉ tiêu hợp lý, đảm bảo đủ chỗ cho học sinh, tránh tình trạng quá tải. Thực hiện công khai kế hoạch tuyển sinh, đảm bảo rõ tuyến tuyển sinh, chỉ tiêu tuyển sinh, thời gian tuyển sinh và trách nhiệm trong công tác tuyển sinh.

3.Thực hiện các giải pháp nhằm: tăng qui mô tuyển sinh, tăng chất lượng công tác tuyển sinh, tăng cường sơ sở vật chất cho các trường học; duy trì số lượng trẻ được học 2 buổi/ngày.

4. Không được phép vận động, quyên góp thu các khoản ngoài qui định khi tuyển sinh.

5. Các thành viên trong hội đồng tuyển sinh của trường  được phân công thực hiện công tác tuyển sinh chịu trách nhiệm về nhiệm vụ được giao. Hiệu trưởng là người chịu trách nhiệm cuối cùng.

C. NỘI DUNG

I. Phương thức và đối tượng tuyển sinh:

1. Phương thức tuyển sinh:

- Thông báo công khai chỉ tiêu tuyển sinh, thời gian tuyển sinh trẻ Mầm non ở từng độ tuổi và tổ chức tiếp nhận trẻ em trong độ tuổi trên địa bàn dân cư theo quy định.

- Phối hợp với UBND xã về công tác tuyển sinh, tuyên truyền sâu rộng trên các đại bàn của 6 thôn nêu rõ tuyến tuyển sinh, hình thức tuyển sinh, thời gian tuyển sinh, chỉ tiêu tuyển sinh ở từng độ tuổi để cha mẹ trẻ hiểu rõ, tránh gây áp lực cho công tác tuyển sinh. Trường hợp số trẻ đăng ký học tại trường vượt quá khả năng tiếp nhận, nhà trường sẽ ưu tiên tiếp nhận trẻ 5 tuổi, trẻ thuộc tuyến tuyển sinh được giao.

* Biện pháp:

- Xét tuyển, theo tuyến tuyển sinh do phòng GD&ĐT Thạch Thất quy định, đảm bảo 100% trẻ 4 tuổi, 5 tuổi được đến trường trên địa bàn xã Đại Đồng. Thực hiện quy định 5 rõ: Rõ tuyến tuyển sinh, rõ thời gian tuyển sinh, rõ chỉ tiêu tuyển sinh, rõ phương thức tuyển sinh, công khai kết quả tuyển sinh.

          - Thực hiện nghiêm túc quy định về: thời gian tuyển sinh, hồ sơ tuyển sinh, độ tuổi và sĩ số học sinh trên một lớp. Nếu trẻ địa bàn đăng ký vượt quá chỉ tiêu tuyển sinh được duyệt, ưu tiên:

          + Trẻ hộ nghèo và cận nghèo.

          + Gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn

+ Con giáo viên đang trực tiếp dạy tại trường.

+ Chiến sỹ đang làm nhiệm vụ tại biên giới, hải đảo và bảo vệ an ninh quốc phòng, hoặc người có nhiều công lao đóng góp cho sự nghiệp giáo dục của địa phương.

* Chưa đủ chỉ tiêu: sau ngày 28/7/2021 nhà trường báo cáo phòng GD&ĐT, căn cứ vào tình hình cụ thể của trường, phòng GD&ĐT cho phép trường được tuyển bổ sung học sinh cho đủ chỉ tiêu.

* Nếu thừa chỉ tiêu: phương án 1 bốc thăm, phương án 2 xin ý kiến địa phương và cấp trên.

          - Tham mưu với cấp trên xin thêm chỉ tiều tuyển sinh vào các nhóm lớp rộng, đủ diện tích theo quy định tại điều 13 của Điều lệ trường mầm non, đảm bảo tỷ lệ giáo viên và diện tích sử dụng đạt 1,5m2/1 trẻ.

2. Đối tượng tuyển sinh:

- Trẻ mầm non ở từng độ tuổi (từ 0-5 tuổi), số trẻ trong một nhóm trẻ hoặc lớp mẫu giáo thực hiện theo qui định tại Điều 13 Điều lệ trường mầm non. Nếu

số trẻ trên địa bàn đăng kí học vượt quá qui định tại Điều 13, số trẻ trong mỗi nhóm lớp có thể tăng thêm đảm bảo tỷ lệ số GV/trẻ/lớp, diện tích phòng, nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ đảm bảo 1.5m/trẻ

- Biện pháp         

          - Tuyên truyền tuyển sinh trên đài truyền thanh thông báo công khai chỉ tiêu tuyển sinh trẻ Mầm non ở từng độ tuổi và tổ chức tiếp nhận trẻ em trong độ tuổi trên địa bàn dân cư theo quy định, tổ chức họp phụ huynh học sinh.

          - Dứt điểm thời gian tuyển sinh theo quy định: Họp ban tuyển sinh của trường giao trách nhiệm cho GV ở các thôn rà soát số liệu điều tra trẻ hiện có (Đặc biệt là số trẻ 5 tuổi sinh năm 2016 để tránh bỏ sót).

- Phối hợp, tham mưu với UBND xã Đại Đồng tổ chức tuyển sinh, tuyên truyền sâu rộng đến các thôn, xóm về chỉ tiêu tuyển sinh ở từng độ tuổi và thời gian tuyển sinh để các bậc cha mẹ hiểu rõ, tránh gây áp lực cho công tác tuyển sinh, đưa trẻ đến trường nhập học theo đúng độ tuổi và tuyến tuyển sinh, ưu tiên tiếp nhận trẻ 5 tuổi, trẻ thuộc tuyến tuyển sinh được giao.

          3. Số lượng tuyển sinh:

- Tổng số điểm trường: 02 (Khu A: Thôn 3; Khu B: Thôn 6)

          - Tổng số thôn trên địa bàn xã: 11 xóm, 6 thôn

          - Khu A (địa điểm Thôn 3) Tuyển sinh các cháu ở các thôn 1, thôn 2, thôn 3, thôn 4, thôn 5. Thuộc các xóm: Hương Lam, Rộc Đoài, Tây Trong, Hàn Chùa, Đình Rối, Lươn Trong, Lươn Ngoài, Đồng Cầu, Ngọc Lâu.

          - Khu B (địa điểm thôn 6): Tuyển sinh các cháu ở các thôn 6 thuộc các xóm Minh Nghĩa và Minh Đức.

+ Tổng cần tuyển toàn trường:

TT

Khối

 

Chỉ tiêu

Hiện có

Tuyển mới

Địa bàn tuyển sinh

Ghi chú

 

Phòng học

Số lớp

Số HS

 

TS

Khu TT

Khu lẻ

 

1

Nhà trẻ

3

3

75

0

75

75

 

Xã Đại Đồng Thạch Thất – Hà Nội

TB

NT 25 trẻ/ nhóm

 

2

MG 3-4 tuổi

5

5

125

108

17

14

3

TB

MG 32 trẻ/lớp

 

 

3

MG 4-5 tuổi

6

6

183

160

23

21

2

 

4

MG 5-6 tuổi

5

5

150

148

2

2

0

 

Tổng cộng

19

19

533

416

117

112

5

 

 

* Kế hoạch cụ thể các điểm trường như sau:

+ Khu trung tâm (Thôn 3): 16 phòng học/16 lớp, nhóm

- Phân tuyến tuyển sinh: cháu ở  5 thôn (từ thôn 1 đến thôn 5) thuộc các xóm: Hương Lam, Rộc Đoài, Tây Trong, Hàn Chùa, Đình Rối, Lươn Trong, Lươn Ngoài, Đồng Cầu, Ngọc Lâu.

+ Khu lẻ (Thôn 6): 3 phòng học/3 lớp.

- Phân tuyến tuyển sinh: cháu ở thôn 6 thuộc các xóm Minh Nghĩa, Minh Đức.

- Số trẻ ở các thôn, xóm qua điều tra cụ thể số lượng như sau:

Điểm trường

Thôn

 

Xóm

Số trẻ trong điều tra

Nhà trẻ

3 tuổi

4 tuổi

5 tuổi

Khu Trung tâm

1

Hương Lam

12

15

15

17

2

Rộc Đoài

16

15

17

21

Tây Trong

12

20

13

7

3

Hàn Chùa

14

11

21

17

Đình Rối

11

13

17

15

4

Lươn Trong

6

6

6

5

Lươn Ngoài

20

14

15

15

Đồng Cầu

16

18

16

13

5

Ngọc Lâu

11

11

16

13

Tổng số

 

 

118

123

136

123

 

Điểm trường

Thôn

 

Xóm

Số trẻ trong điều tra

Nhà trẻ

3 tuổi

4 tuổi

5 tuổi

Khu lẻ

  6

Minh Nghĩa

34

35

40

23

Minh Đức

10

4

7

4

Tổng

 

 

44

39

47

27

-  Kế hoạch tuyển sinh trẻ ở các thôn, xóm cụ thể số lượng như sau:

* Nhà trẻ (năm 2019): Tuyển mới: 75/162= 46,3% độ tuổi

Chia thành 3 lớp ở 01 khu trung tâm

- Khu trung tâm: (Thôn 3): 3 nhóm/3 phòng học  75/162 cháu từ  các thôn 1 đến thôn 6

* Mẫu giáo:

 + Trẻ 3 tuổi (năm 2018): Tuyển mới: 17 cháu

Theo kế hoạch nhóm lớp 3 tuổi là 5 lớp 125/162 =77% độ tuổi

- Trong đó:

- Khu trung tâm: (Thôn 3): 4 lớp/4 phòng học , 100/123 cháu từ  các thôn 1 đến thôn 5 thuộc các xóm: Hương Lam, Rộc Đoài, Tây Trong, Hàn Chùa, Đình Rối, Lươn Trong, Lươn Ngoài, Đồng Cầu, Ngọc Lâu.

- Khu  lẻ: (Thôn 6): 1 lớp/1 phòng học 25/39 cháu ở thôn 6 gồm các xóm Minh Nghĩa và Minh Đức.

 + Trẻ 4 tuổi (Năm 2017): 23 cháu

Theo kế hoạch nhóm lớp 4 tuổi là 6 lớp/6 phòng học , 183/183 cháu = 100% độ tuổi.

Trong đó:

- Khu trung tâm: (Thôn 3): 5 lớp/5 phòng học = 136/136 cháu ở từ  các thôn 1 đến thôn 5 thuộc các xóm: Hương Lam, Rộc Đoài, Tây Trong, Hàn Chùa, Đình Rối, Lươn Trong, Lươn Ngoài, Đồng Cầu, Ngọc Lâu.

- Khu  lẻ: (Thôn 6): 1 lớp/1 phòng học = 47/47 cháu ở thôn 6 gồm các xóm Minh Nghĩa và Minh Đức. ( số trẻ/ lớp vượt quá số lượng qui định, nhà trường sẽ chuyển  15 trẻ từ khu B xuống khu A).

 + Trẻ 5 tuổi (Năm 2016): 02 cháu

Theo kế hoạch nhóm lớp 5 tuổi là 5 lớp/5 phòng, 150/150 =100% độ tuổi

- Khu trung tâm: (Thôn 3): 5 lớp/5 phòng học = 123/123 cháu ở từ  các thôn 1 đến thôn 5 thuộc các xóm: Hương Lam, Rộc Đoài, Tây Trong, Hàn Chùa, Đình Rối, Lươn Trong, Lươn Ngoài, Đồng Cầu, Ngọc Lâu.

- Khu  lẻ: (Thôn 6): 1 lớp/1 phòng học = 27/27 cháu ở thôn 6 gồm các xóm Minh Nghĩa và Minh Đức.

- Trẻ mầm non ở từng độ tuổi ( từ 0-5 tuổi), số trẻ trong một nhóm trẻ hoặc lớp mẫu giáo thực hiện theo qui định tại Điều 13, Điều lệ trường mầm non. Nếu

số trẻ trên địa bàn đăng kí học vượt quá qui định tại Điều 13, số trẻ trong mỗi nhóm lớp sẽ tăng thêm đảm bảo tỷ lệ số GV/trẻ/ lớp diện tích phòng nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ đảm bảo 1.5m/trẻ

4. Đối tượng tuyển sinh:

- Học sinh có độ tuổi 24-36 tháng đến 5 tuổi có hộ khẩu trên địa bàn của xã Đại Đồng chưa đến trường Mầm Non

- Con em cán bộ công tác tại xã Đại Đồng huyện Thạch Thất. Con em ở các địa bàn giáp danh (nếu còn chỉ tiêu). 

5. Công tác tuyển sinh đảm bảo phòng, chống dịch Covid- 19

Căn cứ diễn biến dịch Covid -19 trên địa bàn thành phố Hà Nội, trong thời điểm tổ chức tuyển sinh năm học 2021-2022 vẫn còn cảnh hưởng bởi dịch Covid -19, Hội đồng tuyển sinh của trường thực hiện nghiêm túc công tác phòng, chống dịch Covid -19 theo chỉ đạo của cấp trên (chuẩn bị đủ các điều kiện cần thiết và xây dựng phương án cụ thể…) đảm bảo an toàn cho cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh.

D. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

  I- Nhiệm vụ:

- Toàn trường phấn đấu huy động 28,4% trẻ trong độ tuổi nhà trẻ đên trường, 98% trẻ mẫu giáo, 100% trẻ 4, 5 tuổi đến trường để thực hiện đảm bảo phổ cập giáo dục cho trẻ Mầm non.

II. Biện Pháp:

1.  Triển khai văn bản, thành lập ban chỉ đạo, ban tuyển sinh:

- Triển khai văn bản hướng dẫn công tác tuyển sinh vào các trường Mầm non năm học 2021-2022 của UBND huyện Thạch Thất và xây dựng kế hoạch công tác tuyển sinh của trường Mầm non Đại Đồng và triển khai tổ chức thực hiện.

- Thành lập Ban chỉ đạo công tác tuyển sinh năm học 2021-2022; Quyết định thành lập Hội đồng tuyển sinh của trường.

- Phân tuyến tuyển sinh theo địa giới hành chính xã, chỉ tiêu cụ thể cho từng khu  phù hợp với điều kiện cơ sở vật chất, đội ngũ của trường, đảm bảo cơ sở vật chất cho trẻ được đến trường.

- Công khai kế hoạch và phân tuyến tuyển sinh tại trường và trang Web của trường, trên hệ thống đài truyền thanh của xã.

- Cấp mã số tuyển sinh  (kèm mật khẩu) cho cha mẹ HS trước ngày 28/5/2021

2.  Xây dựng lịch và phương thức tuyển sinh:

a. Thời gian tuyển sinh:

- Tuyển sinh trực tuyến:

+ Lớp Mầm non 5 tuổi: từ ngày 15/7/2021 đến hết ngày 17/7/2021

- Tuyển sinh trực tiếp: từ ngày 23/7/2021 đến hết ngày 28/7/2021.

- Nếu chưa đủ số lượng tuyển sinh ngày 28/7/2021nhà trường sẽ báo cáo PGD-ĐT Thạch Thất được phép bổ sung tuyển sinh 

Để đảm bảo phổ cập giáo dục, sau ngày 20/8/2020 nếu còn trẻ 5 tuổi đúng tuyến nhà trường vẫn có trách nhiệm tiếp nhận học sinh song phải có lý do đến muộn chính đáng.

5. Hình thức tổ chức tuyển sinh:

- Họp hội đồng tuyển sinh trường, phân công lịch trực tuyển sinh.

- Công bố quyết định hội đồng tuyển sinh.

- Thông báo tuyển sinh.

- Đăng tải kế hoạch website nhà trường

- Viết tin bài tuyển sinh phát thanh trên đài truyền thanh xã

Nhà trường thông báo để phụ huynh đăng ký tuyển sinh trực tuyến cho trẻ đúng thời gian qui đinh

   a. Phụ huynh trực tiếp đăng ký tuyển sinh trực tuyến

   Nhà trường thông báo để phụ huynh có thể đăng ký trên cổng thông tin hệ thống tuyển sinh trực tuyến của Thành phố Hà Nội. Phụ huynh phải phối hợp với cán bộ tuyển sinh của trường cần mang đủ giấy tờ theo yêu cầu khi đi đăng ký để nhập thông tin trên cổng thông tin.   

c. Tiếp nhận hồ sơ trực tiếp

         - Phụ huynh nộp hồ sơ trực tiếp phải mang đủ hồ sơ theo quy định.

- Thành viên Ban tuyển sinh kiểm tra hồ sơ đối chiếu  bản gốc với bản sao, phô tô và đơn xin học được in ra từ phần mềm.

5. Hồ sơ tuyển sinh:

-  Bản sao giấy khai sinh

- Đơn đăng kí dự tuyển (Theo mẫu) để đăng kí trực tiếp

- Bản phô tô hộ khẩu (không cần công chứng, kèm theo bản chính để đối chiếu hoặc giấy hẹn làm thủ tục nhập khẩu của Công an huyện hoặc giấy xác nhận cư trú tại địa bàn của Công an xã).

* Lưu ý:

- Cán bộ tuyển sinh kiểm tra kỹ hồ sơ đảm bảo sự trùng khít về thông tin của trẻ , nếu đúng ghi vào mặt su của giấy khai sinh bản sao “Đã kiểm tra khớp với bản chính giấy khai sinh bản chính với hộ khẩu”.

- Tuyệt đối không thu hoặc vận động phụ huynh đóng góp các khoản ngoài qui định cho nhà trường.

- Thực hiện nghiêm túc qui trình, qui định tuyển sinh  hạn chế tuyển sinh trái tuyến

- Phối kết hợp chặt chẽ với trạm y tế xã và ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 của xã để thực hiện công tác phòng dịch trong thời gian tuyển sinh năm học 2021-2022.

- Phân công lãnh đạo, giáo viên, nhân viên trực trong thời gian tuyển sinh để giải quyết, hướng dẫn kịp thời cac khó khăn và thắc mắc tạo thuận lợi cho học sinh và cha mẹ trẻ.

- Kết thúc tuyển sinh, lập danh sách học sinh trúng tuyển thông báo gửi kết quả tuyển sinh cho UBND xã và báo cáo với Phòng GD&ĐT.

6. Các văn bản tuyển sinh:

- Kế hoạch tuyển sinh (31/5/2021 nộp kế hoạch tuyển sinh)

- Danh sách tuyển sinh.

- Danh sách học sinh trái tuyến.

- Bản tổng hợp kết quả tuyển sinh.

- Tổng kết công tác tuyển sinh tháng 25/8/2021.

- Báo cáo công tác tuyển sinh ngày 26/8/2021

III- LỊCH CÔNG TÁC TUYỂN SINH NĂM HỌC 2021-2022

Nội dung

Thời gian

Người thực hiện

-  Tổng hợp điều tra độ tuổi

Trước ngày 24/4

Hiệu trưởng - Phó Hiệu trưởng.

- Cấp mã học sinh cho cha mẹ trẻ

Trước 28/5

Phó hiệu trưởng, giáo viên dạy lớp 5 tuổi

- Hoàn thiện cập nhật phân tuyến tuyển sinh, chỉ tiêu tuyển sinh

 

Trước 28/5

Phó hiệu trưởng, giáo viên dạy lớp 5 tuổi

- Xây dựng kế hoạch tuyển sinh và Quyết định thành lập Hội đồng tuyển sinh

31/5/2021

Hiệu trưởng (Trưởng Ban)

Phó Hiệu trưởng (Phó Ban)

- Tuyển sinh trực tuyến

15/7-> 17/7/2021

Hội đồng tuyển sinh

- Tuyển sinh trực tiếp

 

23/7-> 28/7/2021

Hội đồng tuyển sinh

- Báo cáo kết quả tuyển sinh về PGD- ĐT Thạch Thất (đề xuất tuyển sinh bổ xung nếu còn chỉ tiêu)

26/8/2021

Hiệu trưởng

Cập nhật dữ liệu tuyển sinh vào phần mềm

30/7->1/8/2021

Hội đồng tuyển sinh

Trên đây là Kế hoạch tuyển sinh của trường Mầm non Đại Đồng năm học 2021-2022./.


Nguồn:mndaidong.edu.vn Copy link
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Bài tin liên quan

Nội dung đang cập nhật...

Liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay : 3
Tháng 09 : 474